Prodej kvalitního tříděného černého a hnědého uhlí, koksu ...

Maloobchod  - prodej ukončen!

Maloobchod - prodej ukončen!

Prodej společnosti Karbonia Kladno a.s. na dole Libušín převzala od sezóny 2017/2018 společnost OZ stavby s.r.o. Výdejní místo zůstává stejné.

Pro objednávky volejte na tel: 604 207 344 paní Huličková

Uhlí, koks, brikety


U všech výše uvedených druhů výrobci a prodejce garantují dodržení hodnot maximální měrné sirnatosti Sr max.(g/MJ) dané §4. odst 9. prováděcí vyhl. MŽp 357/2002 k zákonu č.86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší.