• Prodej kvalitního uhlí a koksu
    Prodej kvalitního uhlí a koksu
    Prodej kvalitního tříděného černého a hnědého uhlí a koksu
    pro malé zdroje a obyvatelstvo

Váš spolehlivý partner v oblasti dodávky paliv
Již 20 let na trhu

O společnosti KARBONIA KLADNO, a.s.

KARBONIA KLADNO, a.s.  je obchodní společností, která od roku 1994 zajišťovala komplexně obchod s kladenským  černým  energetickým  uhlím, a to až do června 2002, kdy byla těžba na Kladenských dolech nezvratně ukončena.

V průběhu roku 1999  se  stává dalším významným  obchodním partnerem  OKD, a.s., OS Ostrava. Objem obchodu s ostravským uhlím se každoročně, i přes postupně se vyvíjející novou strukturu domácího průmyslu, navyšuje.

V polovině roku 2002 se stávají dodávky a narůstající obchod s hnědým uhlím ze Severočeských dolů, a.s. realitou.

Další obchodní komoditou v oblasti tuhých paliv na domácím trhu je koks.

Je logické, u výše zmiňovaných tuhých paliv, že v kladenském okrese zabezpečuje  KARBONIA i tzv. maloprodej ze svých vlastních skladových ploch.

Aktuality

Pro objednávky uhlí volejte 604 207 344 paní Huličková
Spuštěny nové internetové stránky.